GİRİŞ:                                                    


İşbu web www.layki web sitesi www.layki.com kullanıcı-ülerinin ürünlerine, hizmetlere ulaşmalarını sağlama amacı ile Layki Sanayi İç Ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.tarafından yayınlanmakta'u ziyaret ve üyeler, www.layki.com web üzerinde herhangi bir işlemi yapmak için gerekli olanla ve veya başka bir yerde satın alınabilir. Belirtilen durum ve kesinliklen sizin için uygun durumdayken www.layki.com www.layki.com'dan yararlanmanız.


www.layki zaman bu. pencereyi gözden geçirmeden tek kişilik olarakcom lisans yapma yetkisine sahip değildir. Bu ziyaretçileri, üyelere yönelik siteye girişte tanıtım sayfasını ziyaret etmeyi öğrenmekle ilgilenmektedir.


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR:


Madde 1. İşbu Sözleşmenin bir kiralaması Layki Mağazacılık Sanayi İç Ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. (işbu sözleşmede bundan sonra sonra "LAYKİ" olarak kiralanacak) başka kiralık ise www.layki.com adresli web üzerinde bir satın alma sitesi içinde bulunan, web üzerinde gerekli bir işlemi yapmak için olan özel yer doldurulan formül doldurulan bu sözleşmede Bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır) yer alır.


TANIMLAR:


Madde 2. İşbu sözleşmede ifade ifadesi kelimelerin tanımıdır;


"Portal": www.layki.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini,

"Kullanıcı": “Üye” olsun ya da olmasın “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi,

"Üye": www.layki.com portalına üye olarak "Portal" dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

“Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Layki tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanan süreci ifade eder. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.


ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI:


Madde 3. Portalda kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular; Layki tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış ya da üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular, her zaman, herhangi bir gerekçe gösterilmeden Layki tarafından red edilebilir. Layki, üyelikleri bildirimsiz, tazminatsız biçimde tek taraflı olarak dilediği zaman feshedebilir; üyelikleri geçici olarak ya da tamamen durdurabilir; Kullanıcının üyeliğine son verilebilir.


3.1. www.layki.com tüm üyelerine açık olup site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda Layki, üyenin site kullanımını ve içeriğe ulaşmasını engelleyebilecek olup Layki’nin aşağıda ifade edilen, ancak bunlarla sınırlı olmayan benzeri girişimlere karışan kişi veya kişilere karşı her türlü, hukuki, cezai tüm yasal hakları saklıdır.

Bu haller;

• Eksik, yanlış, düzensiz ve yanıltıcı; genel ahlak kurallarına uygun olmayan, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı ifadelerin, bilgilerin siteye kaydedilmesi,

• Sitede yer alan çalışmaların, her türlü içeriğin, bilgilerin vb. kısmen veya tamamen kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması ve/veya kullanılmaya çalışılması,

• Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, müdahalelerde bulunulması, vb. amaçlı herhangi bir faaliyetlerde bulunulması, yapılması; sitedeki bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.


İÇERİK KULLANIMI:


Madde 4. www.layki.com 'da sunulan görsel ve yazılı tüm içerik, kişisel kullanım için sunulmakta olup layki, portal içeriğinde yer alan ikon, logo, görsel, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil, tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Bu haklar Layki lehine yasal anlamda koruma altındadır. Layki’nin yazılı izni olmadan bunlar, hiçbir biçim ve seviyede, ticari ya da kişisel amaçlarla herhangi bir biçimde kullanılamaz; hiçbir mecrada, internet sitesinde hiçbir biçimde, hiçbir amaçla yayınlanamaz; www.layki.com ’a link verilemez.


4.1. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı da Layki’ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

4.2. Portala iletilen tüm eleştirilerin hakkı da Layki’ye ait olup Layki, dilerse bunları pazarlama faaliyetlerinde kullanabilecektir.


SORUMLULUKLAR:


Madde 5. Üye, kayıt için gerekli olan tüm bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra, işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.layki.com sitesini kullanmaya başlayarak kendisine izin verilmiş olan işlemlerde bulunabilir.

5.1. Kullanıcı, Üye, www.layki.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların ve Patent Haklarının Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Borçlar Kanunu, diğer ilgili tüm mevzuat hükümleri ile www.layki.com 'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere aynen, eksiksiz uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

5.2. www.layki.com 'u ziyaret eden üyelerin bilgileri, işlemleri (ziyaret sıklığı, ziyaret zamanları vd.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Layki bu bilgileri, gizlilik şartlarına bağlı kalarak, Portal içeriğini genişletmek, geliştirmek ve iyileştirmek; reklam vb. amaçlarla, bu konularda işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilecektir. Üye bu durumu ve bunla ilgili tüm sonuçları kabul eder.

5.3. Üye, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin www.layki.com 'u kullanmasını zorlaştırıcı veya önleyici nitelikte herhangi bir biçim ve seviyede hiçbir harekette, faaliyette bulunamaz; sunuculara ya da veritabanlarına otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez; hile girişimlerinde bulunamaz; bezeri amaçlı ya da sonucu itibarı ile sisteme zarar veren, sorun oluşturan, güvenlik zaafı yaratan hiçbir işlemi gerçekleştiremez. Üye böyle bir durumunda, üyeliğinin iptal edileceğini ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, doğması halinde Layki nezdinde oluşacak tüm zararları eksiksiz tanzim etmekle yükümlü olacağını peşinen kabul ve beyan eder.

5.4. Üye’nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve/veya www.layki.com sitesinde bildirilen genel kurallara tamamen ve/veya kısmen, herhangi bir biçimde uymadığının tespiti halinde Layki, kullanıcının portala erişimini süreli/süresiz olarak dilediği biçimde engelleyebilir.

5.5. Portalın belirli yerlerinde, o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullananlar belirtilen bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.

5.6. www.layki.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması Üye’nin kendi sorumluluğunda olup bu husus, Layki tarafından da tavsiye edilmektedir. Layki’nin bunların saklanması anlamından hiçbir garanti ve taahhüdü yoktur. Üye, mesajlaşmaların yedeklerinin Layki tarafından alınmaması, bunların kaybolması, silinmesi ve/veya hasar görmesi halinde yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürülerek Layki’yi sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Üyelerin, portalde Layki tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla, üyelik hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları; bunların münhasıran ve münferiden sadece kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri; üçüncü kişilerin bilgisinden, müdahalesinden uzak tutarak saklanmasını sağlamaları tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, bu anlamda her türlü dikkati, özeni göstermeyi kabul ederek "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlara ilişkin tüm yükümlülüğün, sonuçların münhasıran kendisine ait olacağını; aksi takdirde ihmal ve kusurlu davranışı sebebiyle kendisinin, Layki’nin, diğer Üye"lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Üye’nin diğer üyelerle veya site kullanıcıları ile ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri tamamen kendilerinin sorumluluğundadır. Üye, üyelik hesabı aracılığıyla portal üzerinden yapacağı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olacağını; burada gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kendisince gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itirazı, Layki’ye karşı ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını, onları ertelemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Üye, üyelik iptalini ve hesap silme işlemini www.layki.com üzerinden yapabilir. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilir.

5.10. www.layki.com ‘da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Layki’ye aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek Layki’den herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını; Layki’ye bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Üye, siteyi kullanmaya ve/veya ondan faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında eksiksiz hüküm ifade edeceğini; işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Layki’nin uğrayacağı her türlü zararı eksiksiz tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve tahhüt eder. Layki, Üye’nin işbu sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye rücu hakkına sahiptir.


LAYKİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:


Madde 6. Layki, işbu sözleşme konusu hizmetlerden -teknik arızalar ve diğer sebepler dışında- Üye’yi yararlandırmayı; Üye’nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri, işbu sözleşmede ifade edilen hususlar, yasal zorunluluklar vb. haller dışında, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin www.layki.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaja, kazançlara müdahale amaçlı girişimlere ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi; resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi, vd. ilgili tüm hallerde Layki, ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve ilgili kurum ve kuruşlara iletme hakkına sahiptir.

6.1. Layki işbu sözleşmede, tek taraflı olarak taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, her zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir; herhangi bir gerekçe göstermeksizin, verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurabilir; servisin içeriğini değiştirebilir, iptal edebilir. Üye, tüm bu hususları kabul eder. Layki, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını, aynı link altında, yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Üyeleri bilgilendirebilecektir. Üye, kullanıcı adı ve şifre girerek portalı kullandığı tüm hallerde değişen bu koşulları kabul etmiş sayılır.


KAMPANYALAR VE LAYKİ PARA:


Madde 7. “Layki Para” kazanma ve kullanım koşullarının Layki tarafından tek taraflı olarak belirlenmiş ve belirlenecek olan www.layki.com adresli portalda Üyenin şifre ve kullanıcı adı kullanmak suretiyle yaptığı bazı işlemler neticesinde kazanacağı puanları ifade eden kampanyanın adıdır. “Layki para” kazanma ve kullanım koşulları şunlardır:

7.1. Layki tarafından yazılı olarak portalda ilan edilen hallerde Üye, portal üzerinden vereceği her bir siparişi neticesinde, siparişin tamamlanarak ücretin Layki’ye ödenmesine müteakiben, sipariş tutarının Layki tarafından belirlenecek oranında “Layki para” kazanacak olup bu tutar Üyelik hesabına yüklenir.

7.2. Üye tarafından kazanılan “Layki para” her yılın 31 Aralık tarihinde otomatik olarak sıfırlanır. Üye, bu tarihe kadar kazandığı “Layki para”yı kullanmadığı takdirde kullanım hakkını artık kaybedecek olup Layki’den bunun iadesini talep edemez.

7.3. Üyenin sipariş ettiği ürünü Layki’ye iade etmesi halinde, sipariş esnasında “Layki para” kullanılmış ise kullanılan “Layki para” kesinti yapılmaksızın Üyenin hesabına iade edilir; sipariş sebebiyle kazanılan “Layki para” ise üye hesabından aynen mahsup edilir.

7.4. Üye, sipariş ettiği ürün sebebiyle kazandığı “Layki para”yı, başkaca bir ürün alımında kullandıktan sonra, ilk siparişini iptal edip ürünü iade etmesi halinde Üyeye, kullanmış olduğu “Layki para” tutarı mahsup edilmek suretiyle iade ürünün bedeli ödenir. Ürün değişimi hallerinde ise mahsup yapılmaz.

7.5. “Layki para” Üyeye, nakdi bir hak, talep yetkisi vermez. Bu sebeple Üye, kazanmış olduğu hiçbir “Layki para” tutarının nakden kendisine ödenmesini Layki’den isteyemez.

7.6. “Layki para” kazanımı, ancak ve ancak Layki’nin portalda yazılı olarak beyan ettiği özel şartlarda ve sürelerdeki kampanya boyunca geçerli olup bu kampanyada kazanılan/kazanılacak “Layki para” Layki’nin düzenlediği ya da düzenleyeceği diğer kampanyalar ile birleştirilemez; “Layki para” başkaca bir kampanyada tamamen ve/veya kısmen kullanılamaz.

7.7. Layki’nin, firma çalışanlarının yapılacak kampanya ile ilgili olarak doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumluluğu bulunmamakta olup yapılacak kampanya ve onun içeriği ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türk hukuku uygulanacak; ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde İstanbul merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7.8. Layki.com üzerinden kazanılan “Layki para” tutarı cadde mağazalarında kullanılamaz ve sadece www.layki.com sayfasında geçerlidir.

7.9. Layki’nin, düzenleyeceği kampanya ve “Layki para” kazanma - kullanım koşulları hakkında dilediği zaman, tek taraflı olarak değişiklik yapma; onu tamamen iptal etme hakkı saklıdır. Layki’nin kampanyanın tamamını iptal etmesi halinde “Layki para” tutarı da kendiliğinden iptal edilmiş sayılacaktır. Üye, yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek iptal tarihinde hesabında mevcut “layki para” tutarın iadesini Layki’den talep edemez; bu vb. halleri gerekçe göstererek Layki’den hak, alacak, tazminat talebinde bulunamaz.


MÜCBİR SEBEPLER:


Madde 8. Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen tüm hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Layki’nin kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.1. Layki, işbu sözleşmede mücbir sebep olarak ifade edilen tüm hallerde, edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen ve/veya kısmen, geç ve/veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek Layki’den, herhangi bir nam altında hak, alacak, tazminat vb. talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


TEBLİGAT:


Madde 9. Layki, üye olan kullanıcılarından posta adreslerini istemektedir. Üyenin, Layki’ye bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişikliklerini diğer tarafa, yazılı olarak bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.


YÜRÜRLÜK:


Madde 10. Üye kayıt formunu doldurup onayladığı ve/veya portal sistemini kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş vererek siteyi kullanmaya, ondan faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tümünü kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuyup anlayıp kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


                                                                                                                             

    LAYKİ MAĞAZACILIK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ